زنده بودن حرکتی افقی است از گهواره تا گور و زندگی کردن حرکتی عمودی است به سوی او.
  • 1
  • 2
  • »
  • صفحه 1 از 2

بهترین مجموعه ویدیو کلیپ ها