دوست داشتن بهترین شکل مالکیت است و مالکیت بدترین شکل دوست داشتن.

بهترین مجموعه ویدیو کلیپ ها

لطفاً امتیاز دهید!