برده یک ارباب دارد اما جاه‌طلب به تعداد افرادی که به او کمک می‌کنند.
پرفکت پال

بهترین مجموعه ویدیو کلیپ ها