بدبختی آدمی، از جهل نیست، از تنبلی است.

لطفاً امتیاز دهید!