استعداد بزرگ بدون وجود اراده بزرگ وجود ندارد.

بهترین مجموعه ویدیو کلیپ ها