زمستان بدون بهار قلب عاشق شکست خورده است.
نوشتنی
نود32

بهترین مجموعه ویدیو کلیپ ها