با دانش دیگران می توانیم صاحب دانش شویم ولی با عقل دیگران نمی توانیم عاقل شویم.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • »
  • صفحه 1 از 5
پرفکت پال

بهترین مجموعه ویدیو کلیپ ها