محال كلمه ای است كه در فرهنگ دیوانگان یافت می شود.

لطفاً امتیاز دهید!