سعی کنید اشتباهات دیگران را ببخشید، حس انتقام انرژی منفی دارد.
شاهین پرواز
باتری اصلی
  • 1
  • 2
  • »
  • صفحه 1 از 2

بهترین مجموعه ویدیو کلیپ ها

لطفاً امتیاز دهید!