انسان مانند رودخانه است. هر چه عمیقتر باشد،‌ آرامتر است.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • »
  • صفحه 1 از 4

بهترین مجموعه ویدیو کلیپ ها