نام او را هدف سوگند های خود قرار ندهید (قران کریم).
نود32

بهترین مجموعه ویدیو کلیپ ها

زیپ فا