عفو کنید و گذشت داشته باشید ، مگر دوست ندارید او از خودتان بگذرد؟ (قران کریم).
خرید گیفت کارت

بهترین مجموعه ویدیو کلیپ ها