فرق نبوغ و حماقت در این است که نبوغ حدی دارد.
شاهین پرواز
باتری اصلی

بهترین مجموعه ویدیو کلیپ ها

لطفاً امتیاز دهید!