انسان هر چه بالاتر رود احتمال دیده شدن وصله شلوارش بیشتر می شود.

لطفاً امتیاز دهید!