پنهان کردن دانش خود بهتر از آشکار کردن نادانی خود است.
  • 1
  • 2
  • »
  • صفحه 1 از 2

بهترین مجموعه ویدیو کلیپ ها