عشق یعنی اراده به توسعه خود با دیگری در جهت ارتقای رشد دومی.
خرید گیفت کارت

بهترین مجموعه ویدیو کلیپ ها