تجربه بی رحم ترین معلم دنیاست. چون اول امتحان میگیرد ، بعد درس میدهد!.
نوشتنی
نود32

بهترین مجموعه ویدیو کلیپ ها