قبول حقیقت از بیان حقیقت سخت‌تر است.

بهترین مجموعه ویدیو کلیپ ها