هیچ چیز جز یک هدف مشخص و معلوم نمی‌‌تواند روح انسان را آرام سازد.

بهترین مجموعه ویدیو کلیپ ها