ثروت راستین شما، منش نیکو، رفتار نیک و معرفتی است که از خدا دارید.
شاهین پرواز
باتری اصلی

بهترین مجموعه ویدیو کلیپ ها

لطفاً امتیاز دهید!