تا دل درست نشود، ایمان درست نخواهد شد و تا زبان درست نشود، دل درست نخواهد بود.

بهترین مجموعه ویدیو کلیپ ها

لطفاً امتیاز دهید!