كشف، در حقیقت یافتن سرزمین های جدید نیست بلكه دیدن با نگاهی جدید است.
پاناسونیک
باتری اصلی
شاهین پرواز

بهترین مجموعه ویدیو کلیپ ها

لطفاً امتیاز دهید!