در جهان روشنایی هایی وجود دارد كه در عمیق ترین ظلمات نهانند.

بهترین مجموعه ویدیو کلیپ ها

لطفاً امتیاز دهید!