پنهان کردن دانش خود بهتر از آشکار کردن نادانی خود است.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • »
  • صفحه 1 از 5

بهترین مجموعه ویدیو کلیپ ها