شاید در کوتاه مدت بدگویان به هدف خود نزدیک شوند اما در بلند مدت رسوای جهانند.
خرید گیفت کارت

بهترین مجموعه ویدیو کلیپ ها