برای دشمنانت، کوره را آنقدر داغ مکن که حرارتش خودت را هم بسوزاند!.
خرید گیفت کارت

بهترین مجموعه ویدیو کلیپ ها