حتی‌ برای‌ كارهای‌ خوب‌ هم‌ سوگند مخور.

بهترین مجموعه ویدیو کلیپ ها