گلبانگ اذان - دانلود اذان با نوای دلنشین و ماندگار اساتید منتخب

10:10 - 2013/07/10
گلبانگ اذان - دانلود اذان با نوای دلنشین و ماندگار اساتید منتخب

اذان از نظر لغوی به معنی آگاهی دادن، آگاهانیدن و خبر به گوش رساندن است. در دین اسلام، ندایی است برای اعلام وقت نماز با الفاظ مخصوص.در عربستان پیش از اسلام به ندا دادن و جمع کردن مردم برای خبرها و کارهای مهم، اذان گفته می شده‌ است. نمازهای روزانهٔ مسلمانان در ساعات مشخصی ادا می‌شوند که به این زمان‌ها اوقات شرعی می‌گویند.

ادامه مطلب / دانلود